Đầu phun khí lạnh làm mát kim Vortec

Liên hệ báo giá

VORTEC GỒM CÁC SẢN PHẨM:
– SÚNG HƠI LẠNH LÀM MÁT KIM
– ĐẦU PHUN KHÍ LẠNH LÀM MÁT
– ĐẦU PHUN KHÍ
– SÚNG HƠI NÓNG
– BỘ KHUẾCH ĐẠI DÒNG KHÔNG KHÍ
– SÚNG KHÍ LẠNH
– BỘ LÀM LẠNH KIM D
– MÁY BƠM KÉP LỰC VAC
– SÚNG KHÔNG KHÍ NÓNG
– MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CÁ NHÂN

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com