Đại lý cung cấp Marsh Bellofram tại Việt Nam

Model thông dụng nhất của Marsh Bellofram:

971001000 10 PRECISION REGULATORS STANDARD UNITS
971002000 10 PRECISION REGULATORS STANDARD UNITS
961163000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961164000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961165000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961166000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961167000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961168000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961169000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961170000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961171000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961172000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961173000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961174000 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER
961163004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961164004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961165004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961166004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961167004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961168004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961169004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961170004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961171004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961172004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961173004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961174004 1000 E/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X
961080000 1000 E/P TRANSDUCER
961081000 1000 E/P TRANSDUCER
961083000 1000 E/P TRANSDUCER
961084000 1000 E/P TRANSDUCER
961086000 1000 E/P TRANSDUCER
961087000 1000 E/P TRANSDUCER
961119000 1000 E/P TRANSDUCER
961995000 1000 E/P TRANSDUCER
961079004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961080004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961081004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961082004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961083004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961084004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961085004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961086004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961087004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961119004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961913004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961995004 1000 E/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961098100 1000 EXPLOSION -PROOF: CSA BELLOFRAM
961142000 1000 EXPLOSION -PROOF: FACTOR MUTUAL BELLOFRAM
961098000 1000 EXPLOSION -PROOF: FACTORY MUTUAL BELLOFRAM
961130000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961131000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961132000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961133000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961134000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961135000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961136000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961137000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961138000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961139000 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER BELLOFRAM
961130004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961131004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961132004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961133004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961134004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961135004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961136004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961137004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961138004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961139004 1000 I/P HIGH RELIEF TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961072000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961073000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961075000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961076000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961077000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961078000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961089000 1000 I/P TRANSDUCER BELLOFRAM
961070004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961072004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961073004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961074004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961075004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961076004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961077004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961078004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961089004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
961116004 1000 I/P TRANSDUCER NEMA 4X BELLOFRAM
971006000 10HR PRECISION REGULATORS STANDARD UNITS BELLOFRAM
971046000 10LR PRECISION REGULATORS STANDARD UNITS BELLOFRAM
10143000 2″ PIPE MOUNTING KIT (VALVE MOUNTING KIT IS REQUIR BELLOFRAM
10700100 40 -MICRON IN -LINE FILTER BELLOFRAM
1019000 40 AND 65 REGULATORS STANDARD UNITS BELLOFRAM
971023000 40 AND 65 REGULATORS UNITS WITH FLUOROCARBON PINTL BELLOFRAM
971043000 40 AND 65 REGULATORS UNITS WITH NON -RELIEVING OPTI BELLOFRAM
971105000 41 -1 AND 41 -2 ADJ. PRECISION REGULATORS 0 -100 PSI BELLOFRAM
971047000 41 -1 AND 41 -2 ADJ. PRECISION REGULATORS STANDARD U BELLOFRAM
971028000 50 AND 60 STANDARD UNITS WITH 5 -MICRON FILTER BELLOFRAM
971022000 50 AND 60 STANDARD UNITS WITH FLUOROCARBON PINTLE BELLOFRAM
804000123 50 STANDARD UNITS DIAPHRAGM FOR TYPE 50 BELLOFRAM
971064000 51FR FLUOROCARBON UNITS BELLOFRAM
971054000 51FR STANDARD UNITS BELLOFRAM
971068000 51R S

TANDARD UNITS BELLOFRAM
971112000 51SSFR STANDARD UNITS BELLOFRAM
970127000 70 PRECISION REGULATOR HIGH FLOW CAPACITY STANDARD BELLOFRAM
971061000 70 PRECISION REGULATOR HIGH FLOW CAPACITY STANDARD BELLOFRAM
971071000 70 PRECISION REGULATOR HIGH FLOW CAPACITY STANDARD BELLOFRAM
971049000 70 PRECISION REGULATOR HIGH FLOW CAPACITY WITH LOW BELLOFRAM
971058000 70 PRECISION REGULATOR HIGH FLOW CAPACITY WITH NON BELLOFRAM
971050000 75 -1:1 RATIO BELLOFRAM
971051000 75 -1:2 RATIO BELLOFRAM
971052000 75 -1:4 RATIO BELLOFRAM
971053000 75 -1:6 RATIO BELLOFRAM
607293000 78 AND 79 BRACKET BELLOFRAM
971157000 78 STANDARD RELIEVING REPAIR KIT BELLOFRAM
971156000 79 STANDARD RELIEVING REPAIR KIT BELLOFRAM
010-602-000 ADAPTER KIT BELLOFRAM
960115000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITH BONNET VENT PO BELLOFRAM
960116000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITH BONNET VENT PO BELLOFRAM
960181000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITH BONNET VENT PO BELLOFRAM
960182000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITH BONNET VENT PO BELLOFRAM
960183000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITH BONNET VENT PO BELLOFRAM
960113000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITHOUT BONNET VENT BELLOFRAM
960114000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITHOUT BONNET VENT BELLOFRAM
960170000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITHOUT BONNET VENT BELLOFRAM
960171000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITHOUT BONNET VENT BELLOFRAM
960172000 ADJUSTABLE PRECISION REGULATOR WITHOUT BONNET VENT BELLOFRAM
960063000 ADJUSTABLE REGULATOR WITH SQUARE HEAD ADJUSTING SC BELLOFRAM
960065000 ADJUSTABLE REGULATOR WITH SQUARE HEAD ADJUSTING SC BELLOFRAM
960066000 ADJUSTABLE REGULATOR WITH SQUARE HEAD ADJUSTING SC BELLOFRAM
900-028-000 AIR CYLINDER 3.4INCH -BORE 3INCH -STROKE SINGLE ACT BELLOFRAM
903-078 AIR CYLINDER SS SIZE9 RODBP BORE3.4 STROKE3.0 SERF BELLOFRAM
960284000 AUTO FILTER -REGULATOR BELLOFRAM
960285000 AUTO FILTER -REGULATOR BELLOFRAM
960286000 AUTO FILTER -REGULATOR BELLOFRAM
ZMS15-2 BELLOFRAM POWER SUPPLY ZMS15-2 BELLOFRAM
961-112-000 BELLOFRAM PRESSURE TRANSDUCER TYPE -1000 3 -120PSIG 0 -10V INPU 961-112-000 BELLOFRAM
966-020-000 BELLOFRAM PRESSURE TRANSDUCER TYPE1001 I/P 3 -15PSI 4 -20MA 966-020-000 BELLOFRAM
961-070-000 BELLOFRAM TRANSDUCER 3 -15PSI 4 -20MA 961-070-000 BELLOFRAM
221-961-070 BELLOFRAM TRANSDUCER AIR PRESSURE REGULATOR I/P -E/P 4 -20MA 221-961-070 BELLOFRAM
T-1000 BELLOFRAM TRANSDUCER PRESSURE INPUT -4/20MA/OUTPUT 3 -15PSIG T-1000 BELLOFRAM
16180000

350PSIG MAX RR7-1
122-004-08
960 176 083
960 069 032 120
960-197-000
SPCJR-0E10-0G100
P-50 P50
10-HR NSFP 10HR
10-HR USPP 10HR
NSFP 221960009
USPP 221960009
NSFP 221960009000
NSFP 221960015000
NSFP 221960017000
NSFP 221960026000
Bellofram Viet Nam Model : 350PSIG MAX RR7-1
Bellofram Viet Nam Model : 122-004-08
Bellofram Viet Nam Model : 960 176 083
Bellofram Viet Nam Model : 960 069 032 120
Bellofram Viet Nam Model : 960-197-000
Bellofram Viet Nam Model : SPCJR-0E10-0G100
Bellofram Viet Nam Model : P-50 P50
Bellofram Viet Nam Model : 10-HR NSFP 10HR
Bellofram Viet Nam Model : 10-HR USPP 10HR
Bellofram Viet Nam Model : NSFP 221960009
Bellofram Viet Nam Model : USPP 221960009
Bellofram Viet Nam Model : NSFP 221960009000
Bellofram Viet Nam Model : NSFP 221960015000
Bellofram Viet Nam Model : NSFP 221960017000
Bellofram Viet Nam Model : NSFP 221960026000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *