Kho hàng Tự Động Hóa 04-2019

Bộ chuyển đổi nguồn phanh PME 400 41/16
Bộ chuyển đổi nguồn phanh 05R-4FB2
Bộ chuyển đổi nguồn phanh 8180160-VD004625
Semikron SKKT 162/16E
Semikron SKKD 162/08
Chỉnh lưu ixys MCMA140P1600TA
Arcol H3100 1KJ
Cặp nhiệt điện gefran TC5-V-2-J-5-QJP-3 030X000X00010XX Code: F013751
Pan globe: P908X 301 010 300AX
Vòng bi 1 chiều Stieber CSK35
Bạc đạn 1 chiều CSK30-M-C5
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model: CD75-332
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model: CB33-2M3
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model: CQ30-2M3
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model: CQ30-2M3
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model: CD75-3M2
Công tắc áp suất Nagano Keiki Model:CQ30-1N3
Pressure Switch Nagano Keiki Model: CQ30-2M3
stahl sle 21-301-0
Diot thắng cầu trục Ge3Z 500-A AN310497
Đồng hồ Shinho Shinko VCM-130-RIE
Đồng hồ nhiệt độ Shinho shinko JCR-33A
PLC Schleicher XCS 300C R4.501.0020.0
Đồng hồ đo nhiệt độ AXE MRT-DN0-NNB
plc omron CJ2M-MD212
CJ2M-CPU34
CJ1W-NC882
NS12-TS01B-V2
R88D-1SN04H-ECT
R88M-1M40030T-S2
CQM1-AD041
CQM1-0C224
CQM1-CPU41-EV1
CQM1-CPU21-E
R4.501.0070.0
R4.501.0080.0
R4.501.0090.0
R4.501.0100.0
R4.501.0110.0
R4.501.0120.0
XCS 500 XCN 500 E XCN 500 XCS 540 XCN 540 E XCN 540
XP-SLM R4.503.0030.0
R4.503.0200.0
R4.503.0230.0
R4.503.0260.0
R4.503.0010.0
XP-SRC 2 XP-SRC 4 XP-SRC 6 XP-SRC 8
R4.503.0130.0
R4.503.0110.0
R4.503.0280.0
R4.503.0310.0
R4.503.0340.0
R5.363.0160.0
R4.390.0020.0
cặp nhiệt Gefran F013751
Cheng Ying DG-10-D001 Magnetic Sensor Reed Switch, NO Contact
Cheng Ying PS 1411 8180
đồng hồ Shinko shinho VCM-130-R/E
Network Ewon EW26264
ZIEHL TR210
Jichuang SWP-C701-00-08-N
Jichuang SWP-D721-020-08/08-N
Eurotek – Eurottek ET1690 ET-MS01/10-30/24/6A/CC/SNR 1SSR 24DC 6AMP
Dungs Differential Pressure Switch ATEX Type: GGW 50 A4-U/2 X
[Au-M-MS9-V0-VS3]
Dungs Differential Pressure Switch Type: LGW 50 A4 (Ag-M-MS9-V0-VS3)
Fuehler Systeme Pressure Transducer for Difference Pressure DMU/A-ID/V2
Gemu EDV No: 88413410 1201000ZA001093001104
Bühler Tank top level gauge NT M-MS-G3/4-M3/200-1K-TM70NC
Bühler Tank top level gauge NT M-MS-G3/4-M3/250-1K-TM70NC
Hotnko encoder HTR-W3-1024A-C
(old type: HTR-W3-1024-2-C)”
Hotnko encoder HPS-M1-05-R
LINEAR WIRE POTENTIOMETER
Hotnko encoder HPS-M1-05-R
LINEAR WIRE POTENTIOMETER
Hotnko encoder HLS-M-20-01-Z-PP
Leuze ODSL 96K/V66.1-2300-S12
Leuze PRK18B.T2/PX-M12 Item no: 50117361
Relay Schrack PT370024
Relay Schrack PT370730
Relay Schrack YPT78703
Relay Schrack YMFDG230
Megger MIT515
Moeller Y7-140144
Moeller XN-2AI-I(0/4…20MA) 140145
Wieland FLARE TIME M8-1
Taisee T6-5-4-075ZP
Taisee ET6-1-040
Taisee T6-5-4-150ZP
Taisee T6-4-4-100P
Almatec 92366860 – O-ring, PTFE
Almatec 11524451 – Muffler, Coupling PE
Almatec 93550471 – O-ring, NBR
Almatec 90615160 – Disc, PTFE
Almatec 12503167 – Diaphragm, PTFE
Almatec 93752860 – O-ring, PTFE
Almatec 53204622 – Valve, Lifting 1.4301
Almatec 12504164 – Ring, Shaft Piston PTFE
Almatec 52010184 – Pump
Almatec 11504784 – Inlet, Air M16 Male
Almatec 11514351 – Air Filter PE (Replaces Part #11504351 )
Stieber Freewheel ASNU 15
Eurotec Limit switch EPP2I01-508
MAYR Roba Switch 20/017.000.2
Công tắc hành trình Crouzet 84871130
Công tắc hành trình Crouzet 83 733 314
Công tắc hành trình Crouzet 81921701
Semikron SKIIP24NAB126V10
Semikron SKKT162/16E
Semikron SKKD162/08
ixys MCMA140P1600TA
Van servo moog D633-341B
Gefran F013751
ZIEHL Temperature Controller TR210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *