Cảm biến AZO Sensors

Liên hệ báo giá

Các dòng sản phẩm chính của AZO Sensors:
Cảm biến âm thanh
Đồng hồ đo lưu lượng không khí
Máy đo độ cao
Ampe kế
Máy đo gió
Cảm biến lấy nét tự động
Cảm biến cấp độ thùng
Máy thở
Nhiệt lượng kế
Cảm biến điện dung
Cảm biến Carbon Dioxide
Cảm biến Carbon Monoxide
Cảm biến hạt xúc tác
Máy đo màu

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com