Cảm biến vị trí MTS Sensor Việt Nam

Liên hệ báo giá

Hoang Phuc Automation, tự hào là nhà cung cấp và phân phối các dòng sản phẩm Cảm biến vị trí dịch chuyển MTS Sensor Việt Nam.
Các dòng sản phẩm của MTS Japan Sensor:
– Cảm biến dịch chuyển tuyến tính
– Đồng hồ đo mức
– Cảm biến vị trí

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com