Nhà cung cấp Cảm biến đo nhiệt độ TERMOTECH tại Việt Nam

Liên hệ báo giá

Các dòng sản phẩm của TERMOTECH:

– Bộ chuyển đổi Nhiệt độ điện
– Nhiệt kế điện trở
– Cặp nhiệt điện
– Cáp
– Phụ kiện
– Cảm biến nhiệt độ
– Thiết bị đo nhiệt độ
– Đo nhiệt độ
– Cảm biến

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com