Nhà cung cấp Cảm biến siêu âm Banner tại Việt Nam

Liên hệ báo giá

Các dòng sản phẩm của Banner:
– Cảm biến điện quang
– Đo khoảng cách bằng laser
– Cảm biến siêu âm
– bộ khuếch đại sợi quang
– Sợi quang
– Đo mảng
– Dấu đăng ký, cảm biến màu và phát quang
– Vị trí, nhãn và mảng
– Cảm biến radar
– Cảm biến nhiệt độ & độ rung
– Cảm biến chọn theo ánh sáng
– Người chuyển đổi
– Bộ dây
– Phần mềm cấu hình radar
– Phần mềm GUI cảm biến

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com