Đại lý cung cấp điện trở SIR Società Italiana Resistor tại việt nam

Liên hệ báo giá

Các dòng sản phẩm chính của SIR Società Italiana Resistor:
– Điện trở xi măng
– Điện trở dây quấn xi măng
– Điện trở ống quấn dây
– Điện trở dây quấn tráng men thủy tinh
– Điện trở quấn dây ko bọc
– Điện trở quấn dây trên khung kim loại
– Điện trở trục
– Điện trở gắn trục
– Điện trở tráng men trục
– Điện trở trục đặt gốm
– Điện trở lưới
– Điện trở vỏ nhôm

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com