Đại lý Đo áp suất Endress+Hauser tại Việt nam

Liên hệ báo giá

Các sản dòng sản phẩm của E+H bao gồm :

– Phân tích chất lỏng

– Phân tích quang học và tính chất hóa học

– Đo lưu lượng nước, khí và hơi

– Đo mực nước

– Đo áp suất

– Đo nhiệt độ

– Công nghệ đo lường và truyền thông

– Sản phẩm hệ thống

ü Cảm biến

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com