Dụng cụ thiết bị đo Vaisala

Liên hệ báo giá

Vaisala chuyên về đo lường: Cảm biến; Thiết bị đo không khí – Oxy – CO2; Đo nhiệt độ, độ ẩm; Bộ thu tín hiệu; Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com