Mô đun Shanghai Nenggong tại Việt Nam

Liên hệ báo giá

Shanghai Nenggong Electronics chuyên sản xuất cho thị trường Công Nghiệp các sản phẩm như: Mô đun; Rơ le điện, đi ốt cầu ….

E-Mail: sales1@hoangphucvn.com